Project Description

Od podjetja Keter smo prejeli obsežno nalogo celostne vizualne in promocijske opreme za bioplinarno Organica. Grafično smo opremili vse kupole, kontejnerje in stavbe. V avtografiko pa smo oblekli tudi vsa službena in transportna vozila podjetja. Največji izziv so predstavljali napisi na kupolah, ki jih je bilo potrebno zaradi podlage izdelati na mestu samem, pri čemer smo si pomagali s šablono in dvigalom.